Selasa, 5 Ogos 2014

Penarafan Pembestarian Sekolah Menggunakan Smart School Qualification Standards(SSQS) Tahun 2014Seperti yang sedia maklum,pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melaksanakan penarafan pembestarian sekolah menggunakan smart school qualificatian standards (SSQS) setiap tahun.
Keputusan penarafan ini akan dilaporkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Sekolah Bestari, yang dipengerusikan bersama oleh Ketua Setiausaha (KSU) KPM dan Ketua Pegawai Eksekutif Multimedia Develeopment Corporation (MDeC) dan seterusnya diangkat ke Mesyuarat Flagship Coordination Committe (FCC) yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN).

Penarafan sekolah menggunakan SSQS pada tahun ini akan dilaksanakan secara atas talian http://btpnperak.moe.edu.my/ssqsv3/ . Pengisian bermula dari 14 Julai 2014 sehingga 30 Ogos 2014.
Surat siaran telah dihantar ke sekolah dan didalam portal JPN Perak. Sehubungan dengan itu, di harap pihak sekolah dapat menjayakan pengisian SSQS pada tahun ini. Sebarang pertanyaan sila hubungi Pegawai PKG di talian 05-8904163.

Panduan SSQS

Borang Offline SSQS 2014

Surat Siaran SSQS 2014

0 comments:

Catat Ulasan

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More