Selasa, 21 Februari 2012

Garis Panduan Pemasangan 1BestariNet oleh YTL


Untuk makluman pihak sekolah,pihak syarikat pemasangan1BestariNet iaitu YTL Communications sedang melaksanakan kerja-kerja pemasangan 1BestariNet di sekolah. oleh yang demikian,mohon kerjasama pihak sekolah untuk memberikan kerjasama kepada syarikat tersebut.

Pihak sekolah,perlu memahami bahawa projek 1BestariNet adalah projek jalur lebar capaian internet bagi semua sekolah untuk mengakses bahan pembelajaran dengan menggunakan platform Virtual Learning Enviroment  (VLE). Syarikat tersebut,akan memasang peralatan capaian internet iaitu ZOOM, dengan standard bilangan ZOOM adalah 3 + 1.

Bilangan ZOOM adalah bergantung kepada kajian pihak kontraktor di mana semua kawasan utama iaitu makmal komputer, bilik guru, pejabat pengurusan dan pentadbiran sekolah, pusat sumber dan common area boleh mencapai internet termasuk kawasan asrama, jika asrama dalam kawasan  sekolah dan boleh melebihi atau kurang 3 + 1 ZOOM. untuk makluman lanjut, sila muat turun Garis Panduan Pihak Sekolah bagi pemasangan 1BestariNet.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More