Selasa, 4 September 2012

READ2012:PANDUAN PENYERTAAN


Langkah 1: Datftar Penyertaaan Anda!
-     Lawati laman sesawang www.readtogether.com.my untuk mendaftarkan penyertaan sekolah anda sebelum 30 September 2012.
-     JANGAN GUNAKAN ALAMAT P.O. Box. Jika sekolah anda tidak mempunyai alamat surat-menyurat, sila gunakan alamat anda Pusat Kegiatan Guru atau merujuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri /Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri anda.
-     Scholastic akan menghantar Kit READ2012 Sekolah yang terdiri daripada penanda buku, poster, dan lain-lain kepada sekolah-sekolah yang mendaftar sebelum tarikh tutup atau, selepas kita telah mencapai 2,000 buah sekolah. Yang mana terdahulu.
-     Selepas 30 September 2012, sekolah masih boleh mendaftar untuk mengambil bahagian dalam READ2012 dan menerima 50 buku, tetapi mereka tidak akan menerima Kit Sekolah.
Lagkah 2: Hebahkan  Acara Itu Kepada Murid-Murid Sekolah Anda!
-     Edarkan bahan-bahan dalam Kit Sekolah kepada murid sekolah anda dan gantung poster di sekitar sekolah anda sekurang-kurangnya satu minggu sebelum 24 Oktober 2012 untuk memberitahu semua murid sekolah anda untuk membaca untuk acara tersebut.
-     Ingatkan murid sekolah anda  untuk membawa buku cerita pada 24 Oktober 2012 untuk dibaca pada masa acara tersebut berlangsung.
Langkah 3: Waktu Persembahan!
-     Pada 24 Oktober, sekolah perlu  menganjurkan sesi membaca di dalam kelas mereka selama 2012 saat (33.5 minit).
-     Anak-anak yang bersekolah dari peringkat pra-sekolah hingga ke sekolah menengah - boleh menyertai program pembacaan ini. Bergantung kepada keupayaan membaca mereka,  guru boleh mengatur teknik membaca – samaada membaca kuat atau berkongsi sesi membaca atau membenarkan mereka untuk membaca bahan-bahan pilihan mereka secara bebas.
Langkah  4: Selepas Upacara !
-  Hantar kepada kamu SEKEPING gambar foto  murid-murid  anda sedang membaca semasa program dilaksanakan.
-  Had maksima saiz gambar ialah 1MB.
-  Untuk muatnaik, layari www.readtogether.com.my dan klik pada punat Upload Photo
-  Scholastic akan menghantar 50 buah buku kepada sekolah anda apabila telah menerima gambar foto selepas  acara tersebut.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More