Khamis, 18 Julai 2013

SPS - SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH


SPS merupakan satu komponen dalam Penyelesaian Bersepadu Projek Rintis Sekolah Bestari. Objektif SPS ialah mewujudkan satu primary data maklumat sekolah. Sistem ini telah dibangunkan pada awal tahun 2009 dengan pembangunan pangkalan data yang mengambil kira fungsi dan keperluan data aplikasi iaitu Sistem Maklumat Murid (SMM), Educational Management Information System (EMIS), Sistem Salahlaku dan Disiplin Murid (SSDM) dan Integrated Student Information System (ISIS). Penyeragaman  sistem-sistem berkenaan mengambil kira penyelarasan kod yang terkandung dalam Data Dictionary Sektor Awam (DDSA).
SPS mengandungi 22 modul pengurusan iaitu :
 • Pengurusan Maklumat Sekolah
 • Pengurusan Kemudahan SekolahPengurusan Takwim
 • Pengurusan Pentadbir Sistem
 • Pengurusan Staf
 • Pengurusan Murid
 • Pengurusan Sistem Rumah
 • Pengurusan Jadual Waktu
 • Pengurusan Asrama
 • Pengurusan Kehadiran
 • Pengurusan Kedatangan Murid
 • Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling
 • Pengurusan Buku Teks
 • Pengurusan Disiplin
 • Pengurusan Kurikulum
 • Pengurusan Kandungan
 • Pengurusan Program Nilam
 • Pengurusan Peperiksaan
 • Pengurusan Kokurikulum
 • Pengurusan Laporan
 • Pengurusan Utiliti
 • Pengurusan e-CutiRabu, 17 Julai 2013

VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE (VDI) THIN CLIENT

Untuk makluman, pada tahun ini terdapat beberapa buah sekolah telah terpilih bagi Projek Pembekalan Peralatan ICT ke Makmal Komputer Sekolah dengan menggunakan teknologi VDI iaitu VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE (VDI) THIN CLIENT.

Apakah itu VDI?

Virtual Desktop Infrastructure adalah VMware Horizon View 5.2. Vmware Horizon View 5.2 ini memberikan perkhidmatan desktop daripada server untuk membolehkan pengguna
menggunakan sistem operasi sama seperti komputer tradisional  (“no changed environment”).

Dengan menggunakan sistem Virtual Desktop Infrastructure (VDI), ia memudahkan
pengurusan IT mengautomasikan dan menyelenggara sebanyak mana Thin Client.
Selain itu, pengguna juga dapat mencapai sistem operasi dan aplikasi yang telah
di pasang tidak kira dimana berada.

Antara kelebihan penggunaan VDI Thin Client ini adalah:
• Memudahkan pengurusan dan meningkatkan mutu kawalan
• Mengurangkan “Total Cost Ownership (TCO)” sehingga 50%
• Pengalaman capaian desktop yang lebih baik
• Strategi kesinambungan dan Pemulihan Bencana
• Menyokong produktiviti pengguna dengan konsep “Follow-Me-Desktop"
• Fleksibel dalam penggunaan polisi “hardware” Rabu, 3 Julai 2013

PUSAT ADUAN MEJA BANTUAN SPS ARAS 1

Dimaklumkan bahawa mulai 1 Julai 2013, Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) mula digunakan secara rasmi di semua sekolah KPM yang melibatkan enam (6) modul teras. Sehingga 31 Disember 2013, data sekolah (EMIS), data staf (EMIS/SMG) dan data murid (APDM/SMM) akan dapat dikutip dari SPS.

Sehubungan dengan pelaksanaan SPS ini, sekolah yang mempunyai masalah boleh membuat panggilan kepada talian bebas tol 1-800 xxxx (yang akan dimaklumkan nanti ke semua sekolah dan BTP serta rangkaiannya). Disebabkan talian masih belum tersedia, pihak kami menyediakan talian sementara untuk pihak sekolah membuat sebarang aduan ke Meja Bantuan SPS Aras 1 di BTP.

Oleh itu, buat sementara waktu, pihak sekolah boleh membuat panggilan di pusat Meja Bantuan SPS Aras 1 (BTP) dengan menggunakan talian seperti berikut:

     1.  03-  2081 8113
     2.  03- 2081 8114
     3.  03- 2081 8115
     4.  03-  2081 8116
     5.  03- 2081 8117
     6.  03- 2081 8119


Pihak sekolah juga boleh membuat aduan ke pusat Meja Bantuan BTP melalui e-mel di alamat seperti berikut:

      1.  sps.helpdesk@moe.edu.my
      2.  sps.helpdesk2013@gmail.comTwitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More