Rabu, 11 September 2013

KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH

Dimaklumkan bahawa Bahagian Teknologi Pendidikan sedang menjalankan Kajian Penggunaan Bahan Digital di Sekolah. Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan guru dan murid terhadap keberkesanan penggunaan bahan digital. Hasil daripada kajian ini akan dijadikan panduan untuk penambahbaikan pembangunan bahan digital.

Instrumen soal selidik terbahagi kepada dua iaitu soal selidik guru dan murid. Semua guru dan minimum 10 orang murid disetiap sekolah perlu mengisi soal selidik yang berkaitan. Sehubungan dengan itu, kajian ini akan dijalankan ke seluruh negara bermula 6 september 2013 hingga 20 september 2013 secara atas talian.

Untuk soal selidik Guru
https://docs.google.com/forms/d/1_bPIAzmB9f1T84cuvRu-LF-BkRhLVDelTLMtw0iAswY/viewform

Untuk soal selidik Murid (Minimum 10 Orang Murid)
https://docs.google.com/forms/d/1lG04TCNrWb3I8j7kAwam1iOYG8nExfHP4GrzBF68SWY/viewform

Sebarang pertanyaan sila hubungi Pegawai PKG ditalian 05-8904163

Selasa, 10 September 2013

SSQS 2.0

PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGGUNAKAN SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS) TAHUN 2013

Dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan melaksanakan penarafan Pembestarian Sekolah menggunakan Smart School Qualification Standards (SSQS) bagi memenuhi komitmen dalam Pelan Pembestarian Pendidikan Sekolah dan pelaporan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Sekolah Bestari KPM yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia serta Mesyuarat Flagship Coordination Commite (FCC) yang dipengerusikan oleh YBhg. Ketua Setiausaha Negara.

Indikator dan instrumen SSQS telah dibuat penambahbaikan dengan memasukkan elemen Sistem Pengurusan Sekolah (SPS), Pelantar Pembelajaran Maya (VLE) dan Pusat Sumber Sekolah (PSS).
Indikator SSQS 2.0 ini mempunyai 5 domain  iaitu:


  1. Domain Penggunaan (30%)
  2. Domain Modal Insan (30%)
  3. Domain Aplikasi (10%)
  4. Domain Infrastruktur (10%)
  5. Domain Pusat Sumber Sekolah (20%)

Penarafan SSQS ini akan diselaras, dipantau dan dibimbing pelaksanaanya oleh Pegawai di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri  (BTPN) dan Pusat Kegiatan Guru (PKG). Tempoh pelaksanaan penarafan bagi tahun ini ialah pada 2 September 2013 hingga 24 September 2013.

Sila Layari Blog SSQS Negeri Perak bagi maklumat lanjut dan pengisian

Sebarang pertanyaan sila hubungi Pegawai PKG di talian 05-8904163

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More